portal osiedli, dzielnic i miast
Morenawww.MojeOsiedle.plwww.MojeOsiedle.pl
 
 
 
www.MojeOsiedle.plMorenaFakty - Listy - Opinie › Wybierz liceum!
 
 
 Fakty - Listy - Opinie
Będą wieżowce na Piekarniczej (42) 
 
 
Kontrowersyjny plan zagospodarowania idzie do poprawki (39) 
 
 
Ewakuacja w markecie (1) 
 
 
Sąd ukarze opieszałe spółdzielnie (4) 
 
 
Park nie zamieni się w osiedle (14) 
 
 
Policja zbada, dlaczego ginie barokowy park (42) 
 
 
Osiedle umarłych (13) 
 
 
Kłótnia o osiedle przy Piekarniczej (3) 
 
 
Mieszkańcy Moreny i wędkarze niepokoją się o losy stawu Wróbla (13) 
 
 
Kryte pływalnie w wakacje mają wolne (1) 
 
 
SkrótStarsze
Aktualności
  Fakty - Listy - Opinie
 
  Komunikaty
 
Ważne!
  GKS Morena
 
  Parafia
 
Spotkania
  Ankiety
 
  Forum
 
  Ogłoszenia
 
  Galerie
 
Niezbędnik
  Internet
 
  Auto
 
  Bankomaty
 
  Edukacja
 
  Jedzenie
 
  Rozrywka
 
  Sklepy
 
  Sport
 
  Uroda
 
  Urzędy
 
  Usługi
 
  Zdrowie
 
 Warto odwiedzić
 
www.gdansk.pl
Urząd Miejski w Gdańsku

NET P.C.
Radio Gdańsk
Praca w Trójmieście
 Fakty - Listy - Opinie

Wybierz liceum!
   2004-05-25 08:20

Trzecie LO w Gdańsku, czy w Gdyni, a może jedynka, piątka lub dziewiątka w którymś z tych miast? A może ogólniak w Sopocie? Absolwenci gimnazjów mają trudny orzech do zgryzienia. Do końca maja muszą wybrać szkołę, w której będą kontynuować naukę.

Liczba profili kształcenia i programów autorskich powoduje prawdziwy zawrót głowy. Jest na to rada. "Dziennik Bałtycki" prezentuje przegląd trójmiejskich ogólniaków.

Już na początku maja zaproponowaliśmy dyrektorom prywatnych i publicznych liceów udział w naszym zestawieniu. Prosiliśmy m.in. o podanie danych dotyczących laureatów olimpiad przedmiotowych, liczby osób przyjętych na studia i szczegółów związanych z ofertą edukacyjną. Dane uzupełniliśmy informacjami z Pomorskiego Kuratorium Oświaty i wzbogaciliśmy je opiniami naukowców. Profesorowie trójmiejskich uczelni opowiadali nam, który ogólniak - ich zdaniem - jest najbardziej godny uwagi.

Dobrych szkół o zróżnicowanej ofercie kształcenia jest dużo. Trudno je porównywać. Przyrodniczy, humanistyczny, czy uniwersytecki to tylko niektóre profile kształcenia, które dziś oferują licea. Wybór nie jest prosty. Jest jeszcze kilka dni do zastanowienia. Zastanawiajcie się z "Dziennikiem".

Ważny adres

Bardzo dobrym źródłem wiedzy o pomorskich szkołach jest strona internetowa Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku: www.kuratorium.gda.pl Znajdziesz na niej m.in. praktyczne i użyteczne informacje o szkołach ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim (adresy, numery telefonów), informacje o ofercie edukacyjnej, rozporządzenia kuratora o terminach i zasadach rekrutacji, wykazy placówek oświatowych, które otrzymały pomorskie certyfikaty jakości edukacyjnej, itp.

Przypominamy
Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum

1 marca - 31 maja - składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

28 czerwca, do godz. 15 - dostarczenie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kopii świadectwa ukończenia szkoły i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez absolwentów gimnazjów.

29 - 30 czerwca - przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną według ustalonych w szkołach procedur.

1 lipca, godz. 13 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z podaniem obok nazwiska łącznej liczby punktów, uzyskanych za świadectwo i egzamin gimnazjalny oraz innych zapisów decydujących o przyjęciu do szkoły.

Do 6 lipca, do godz. 10 - uczniowie umieszczeni na listach kandydatów składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

6 lipca 2004 r. godz. 14 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na podstawie złożonych oryginałów świadectw.

O co pytaliśmy:

1. Najwięcej laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w stosunku do ogólnej liczby uczniów

2. Liczba olimpiad

3. Procent przyjętych na uczelniach publicznych w ostatnich pięciu latach

4. Programy autorskie (jakie przedmioty)

5. Liczba (i rodzaj) profilów nauczania

6. Współpraca ze szkołami wyższymi

7. Inne osiągnięcia szkoły

8. Pomorskie certyfikaty jakości edukacyjnej

9. Baza (pracownie przedmiotowe, sale sportowe, itp.)


I LO, tel. 301-67-34 ul. Wały Piastowskie 6 www.Ilo.gda.pl, www.ke.pl szkola@lioggda.pl

1. w 2003/2004 2 laureatów, 2 finalistów/660 2. 4 olimpiady 3. 98 proc. 4. dwa: wiedza o kulturze (WOK), matematyka 5. - klasa artystyczna z autorskim programem WOK; - klasa matematyczna z autorskim programem matematyki; - klasa fizyczno - matematyczna; - klasa z rozszerzonym programem WOS, historii i przedsiębiorczości; - dwie klasy biologiczno - chemiczne; - klasa lingwistyczna; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i WOS. 6. Współpraca z UG (jako szkoła ćwiczeń z biologii i chemii), PG (młodzież jest zapraszana na wykłady i zajęcia laboratoryjne z fizyki), AWFiS, ASP (szkolna galeria pod patronatem uczelni, na mocy umowy z GTPS). 7. - Wysokie lokaty w rankingach najlepszych szkół, np. I miejsce w Gdańsku w rankingu "Perspektyw"; - drużyny siatkówki i koszykówki dziewcząt zajęły II m. w Gdańsku; - szkoła jest organizatorem eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o UE; - uczniowie z klubu europejskiego uczestniczą w obradach parlamentu uczniowskiego UE w Brukseli oraz licznych międzynarodowych spotkaniach młodzieży; - szkolny klub myśli politycznej był inicjatorem powołania Forum Myśli Politycznej Woj. Pomorskiego, gościł czołowych polityków. 8. Ubiega się o sześć "gwiazdek" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Od września będą dwie pracownie informatyczne, 2-poziomowa pracownia plastyczna z galerią, sala gimnastyczna i siłownia, aula.

II LO, tel. 341-46-56 ul. Pestalozziego 7/9 www.lo2gdanskids.pl, lo2@zso4gdansk.ids.pl

1. 1 L/570 2. 1 olimpiada 3. 99 proc. 4. trzy: j. angielski, historia, WOS. 5. - klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna; - klasa europejska z rozszerzonym programem j. francuskiego, historii i WOS; - klasa 2-języczna, z j. niemieckim; - klasa biologiczno - fizyczno - chemiczna; - klasa menedżerska z rozszerzonym programem geografii, WOS i przedsiębiorczości; - dwie klasy matematyczno - fizyczne. 6. Współpraca z PG (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), UG (Instytut Psychologii oraz Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych). 7. Koło teatralne wystawiające spektakle w j. polskim i j. niemieckim, wielu uczniów uzyskuje certyfikaty językowe. 8. Ubiega się o trzy "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Dwie pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne, bardzo dobra pracownia chemiczna, biblioteka anglojęzyczna oraz biblioteczka francuskojęzyczna i niemieckojęzyczna.

III LO, tel. 341-46-56, 341-06-71 ul. Topolowa 7 www.lo3.gdansk.ids.pl, topolowka@ids.pl

1.- 4. brak danych 5. - pre-IB - klasa dwujęzyczna - program dyplomowy matury międzynarodowej; - klasa dwujęzyczna z j. angielskim; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i geografii; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, fizyki, chemii; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i WOS (2); - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii i biologii; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, chemii i biologii. 6.-9. brak danych

IV LO, tel. 343-13-06 (ZSO nr 5) ul. Na Zaspę 31a www.zso5.gda.pl, sekretariat@zso5.gda.pl

1. szkoła nie ma olimpijczykow - finalistów. 2. - 3. 80 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.). 4. 5: j. szwedzki, j. niemiecki, przedsiębiorczość z rozszerzonym programemem j. ang., astronautyka, pracownia fizyczna. 5.- klasa lingwistyczna (j. angielski i j. niemiecki); - klasa humanistyczna (j. polski i historia); - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki; - klasa biologiczno - chemiczna; - klasa z rozszerzonym programem biologii i wych. fiz. 6. AWFiS, UG (Katedra Skandynawistyki). 7.- dziewczęta/koszykówka: I m. w woj. pom.; - współpraca międzynarodowa ze szkołami we Włoszech i na Cyprze w ramach programów UE; - szkolna grupa teatralna - wyróżnienie na przeglądzie teatralnym we Wrocławiu; 8. Ubiega się o trzy "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Kompleks sportowy (sala gimnastyczna na 1000 m kw. oraz siedem mniejszych), sauna, siłownia, sala teatralna na 150 miejsc, sale komputerowe, biblioteka i czytelnia skomputeryzowane.

V LO, tel. 552-31-14 ul. Polanki 130 www.vlo.ids.gda.pl dyrekcja@vlo.ids.gda.pl

1./2. Lista uczestników eliminacji okręgowych i centralnych olimpiad oraz konkursów o randzie ogólnopolskiej z lat 2002-2004 na stronie internetowej. 3.-4. brak danych 5. - klasa dwujęzyczna z j. angielskim i rozszerzonym programem matematyki, informatyki i j. niemieckiego; - klasa dwujęzyczna z j. niemieckim i rozszerzonym programem matematyki, informatyki i j. angielskiego; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, j. angielskiego i j. niemieckiego; - klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii i j. angielskiego; - klasa z rozszerzonym programem historii, j. angielskiego i j. niemieckiego; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki. 6.-7. brak danych. 8. Szkoła posiada dwa certyfikaty: - kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych (standard X); - atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym (standard VI). 9. brak danych

VI LO, tel. 346-38-21 ul. Głęboka 11 www.zso6.prv.pl, zso6gda@poczta.onet.pl

1. 1 F/380 2. 1 3. 90 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.). 4. 3: biologia, chemia, ekologia. 5. - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego; - klasa biologiczno - chemiczna; - klasa z rozszerzonym programem historii, geografii, matematyki; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki, informatyki; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego i j. angielskiego. 6. PG, UG. 7. Współpraca międzynarodowa oraz wymiana uczniów i nauczycieli w ramach programów edukacyjnych UE. 8. Ubiega się o trzy "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Trzy pracownie informatyczne ze stałym łączem internetowym, aula i sala gimnastyczna, stołówka, kawiarenka.

VII LO, tel. 309-02-18 ul. Smoleńska 6/8 www.lo7gda.prv.pl, Lo7gda@interia.pl

1. /2. Szkoła nie ma finalistów. 3. - ok. 80 proc. (bez podziału na publ. i niep.). 4. - 5. - klasa z rozszerzonym programem informatyki, matematyki, fizyki; - klasa z rozszerzonym programem j. angielskiego, j. niemieckiego, j. polskiego; - klasa humanistyczna (j. polski, historia, wiedza o kulturze); - klasa z rozszerzonym programem wych. fiz. i j. angielskiego; - klasa z rozszerzonym programem geografii, matematyki, j. angielskiego. 6. - UG (Wydział Nauk Społecznych), PG; uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników szkół wyższych, uczęszczają na wykłady. 7. - osiągnięcia sportowe chłopców w piłce ręcznej (w ub.r. I m. w woj. pom., w br. - II m. w woj. pom.), koszykówce, piłce nożnej. 8. Ubiega się o dwie "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. - 1800 m kw. boisk sportowych: do piłki nożnej, ręcznej (2), koszykówki, siatkówki; - sala gimnastyczna; - pracownia komputerowa i gabinety przedmiotowe; - zbiory multimedialne.

VIII LO, tel. 300-57-55 ul. Kartuska 128 www.lo8.gdansk.ids.pl lo8@lo8gdansk.ids.pl

1. W roku szkolnym 2003/2004 awans do etapu ogólnopolskiego uzyskało 46 uczniów. W 2. zajęli miejsca od 1. do 3. W Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą MESE 2004 jeden zespół 3-osobowy zajął I miejsce, a drugi - III miejsce. W ub. r. finalistów było 32. W szkole uczy się 525 uczniów. 2. 7 3. Studiuje 72,2 proc. (ranking ,Newsweeka")/ 85 proc. (na podstawie ankiet samych absolwentów); zdecydowana większość na uczelniach publicznych. 4. 1: wiedza o kulturze. 5. - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. francuskiego, historii; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki, j. ang., geografii; - klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, matematyki, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem j. pol., j. ang., j. niem., historii, WOS; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki, informatyki, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki, j. ang., informatyki. 6. - Współpraca z UG (szkoła ćwiczeń dla studentów - biologia i j. rosyjski; praktyki studenckie ma rocznie około 20 studentów); - inne formy: badania ankietowe na potrzeby uczelni, program walki z nikotynizmem, wykłady w szkole. 7. - bardzo duża liczba kandydatów (815 podań w 2003 r.), wysoki próg punktowy (143 pkt. - rekrutacja 2003); - wysoki procent uczniów zadających egzaminy dojrzałości - 100 proc. w 2003, średnia - 3,74; - wymiana młodzieży ze szkołami we Francji, Niemczech, Szwecji i na Litwie oraz realizacja projektu językowego (we współpracy z Lycee agricole Institut Charles Quentin w Pierrefounds we Francji), w ramach programu Socrates Comenius; - sponsoring wycieczek i współpracy zagranicznej; - wiele kół zainteresowań i zespołów SKS; Klub Pracy, bogate formy kształcenia przedsiębiorczości wśród uczniów. 8. - 9. Sala gimnastyczna, siłownia, pracownia internetowa, Centrum Multimedialne i Informacyjne, stałe łącze internetowe i sieć internetowa, aula, sklepik, laboratorium chemiczne, pracownie przedsiębiorczości, biologii i fizyki.

IX LO, tel. 341-86-13 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 www.9lo.gdansk.ids.pl 9lo@9logdansk.ids.pl

1. 2 finalistów 2. 2 3. 98 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.) 4. 4: informatyka, historia z WOS, j. polski, j. ang. z j. niem. 5. - klasa z rozszerzonym programem fizyki, informatyki; - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii, j. obcego; - klasa z rozszerzonym programem historii, WOS; - klasa biologiczno - chemiczna; - klasa lingiwistyczna (j. ang., j. niem.). 6. UG (tzw. szkoła ćwiczeń dla studentów fizyki i matematyki). 7. - Szkolne grupy od czternastu lat zajmują czołowe miejsca w eliminacjach ogólnopolskich programu Odyseja Umysłu, co daje im prawo wyjazdu na finał światowy do USA; - współpraca międzynarodowa, m.in. od trzech lat szkoła ma grant na działalność klubu uczniowskiego, który ma kontakty ze szkołami w Niemczech i Czechach. 8. Ubiega się o 2 "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Pracownia internetowa, biblioteka skomputeryzowana, sala gimnastyczna.

X LO, tel. 553-19-11 ul. Jagiellońska 11 www.lo10.gdansk.ids.pl lo10gdansk@ids.pl

1./2. szkoła nie ma finalistów 3. 66 proc. 4. - 5. - klasa matematyczno - informatyczna; - klasa biologiczno-chemiczna; - klasa humanistyczna (j. polski, historia); - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego i j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem geografii i j. ros.; 6. UG (studenci przychodzą na lekcje otwarte, na praktyki). 7. - Osiągnięcia sportowe: siatkówka i koszykówka. 8. Ubiega się o 7 "gwiazdek" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa 9. Pracownia informatyczna, sala gimnastyczna, bufet dla uczniów.

XI LO, tel. 559-89-63 (Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących) ul. Czyżewskiego 30A www.zsso.gda.w.interia.pl zsso@zsso.gdansk.ids.pl

1./2. szkoła nie ma finalistów 3. 70 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.). 4. program innowacyjny w klasach III - instruktor sportowy: nauka pływania. 5. - klasa z rozszerzonym programem biologii i j. obcych (2); - klasa z rozszerzonym programem geografii i j. obcych. 6. AWFiS, UG (filologia rosyjska, filologia polska, politologia). 7. - Uczniowie odnoszą międzynarodowe sukcesy sportowe, wśród absolwentów szkoły są uczestnicy igrzysk olimpijskich. 8. - 9. Dwie sale sportowe własne oraz możliwość korzystania z obiektów AWFiS.

XII LO, tel. 557-94-55 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1) ul. Subisława 22 www.zso.dhs.org, gimn15@gm15.gdansk.ids.pl

1. Szkoła nie ma finalistów. 2. W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie brali udział w 12 konkursach i 4 olimpiadach przedmiotowych. 3. 68,6 proc. na wyższych uczelniach, 29,4 proc. w szkołach pomaturalnych. 4. Programy innowacyjne dla ścieżek międzyprzedmiotowych: prozdrowotnej i ekologicznej. 5. - profil A - z programem przedsiębiorczości; - profil B - informatyczny; - profil C - z rozszerzonym j. ang.; - profil D - biologiczno - chemiczny; - profil E - z rozszerzonym j. niem.; - profil F - matematyczno - fizyczny; - profil G - humanistyczny. 6. Umowa patronacka z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, współpraca z AMG, UG i AWFiS, szkoła ćwiczeń dla studentów UG i AWFiS. 7. - I m. w Polsce w kategorii zespołowej w konkursie "Wolontariat - Nowe spojrzenie na pracę społeczną"; - I m. i wyróżnienie w konkursie literackim i plastycznym "Gdańsk miastem przyjaznym niepełnosprawnym"; - I m. w mistrzostwach woj. pom. w koszykówce chłopców; - członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych oraz Klubie Przodujących Szkół; - systematyczna współpraca z OKE - pilotaż egzaminów maturalnych; - Klub Rodzica - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla rodziców; - udział w akcji Straży Miejskiej ,Dobry Rodzic, Dobry nauczyciel wie". 8. PCJE w standardzie: "organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy", akces w programie "Szkoła z klasą"; 9. Basen, stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, sala tenisa stołowego, sauna, boisko.

XIII LO, tel. 762-28-26 (przy Zespole Szkół Energetycznych) ul. Reja 25 www.lo13.gdansk.ids.pl, zsenerg@box.ids.pl

1./2. Szkoła nie ma finalistów. 3. 99 proc., w tym do publ. około 80 proc. 4. 2: informatyka i komputeryzacja. 5. - klasa matematyczno - informatyczna; - klasa lingwistyczna (j. ang. i j. niem.); - klasa humanistyczna (j. pol., historia, wiedza o kulturze); - klasa menedżerska z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i geografii. 6. współpraca z PG. 7. - I m. w Ogólnopolskim Konkursie "Moja mała ojczyzna". 8. Ubiega się o trzy "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Basen, duża sala gimnastyczna, studio telewizyjne, sala teatralno - widowiskowa, trzy pracownie komputerowe.

XIV LO, tel. 346-94-32 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) ul. Meissnera 9 www.czternastka.prv.pl, lo14dga@lo14.gdansk.ids.pl

1./2. Szkoła nie ma finalistów. 3. 95 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.). 4. 3: w-f (klasa sportowa), historia i WOS (klasa humanistyczna). 5.- klasa z rozszerzonym programem biologii i j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem informatyki, j. ang., mat.; - klasa z rozszerzonym programem j. pol, j. niem., historii, WOS; - klasa z rozszerzonym programem j. pol, j. niem., WOS. 6. UG, PG. 7. - Sukcesy sportowe tenisistów stołowych: juniorzy w dziesiątce najlepszych na świecie. 8. - 9. Szkoła jest przystosowana architektonicznie do przyjmowania osób niepełnosprawnych na wózkach, kompleks sportowy (dwie sale gimnastyczne oraz sala do rehabilitacji osób niepełnosprawnych), pracownia komputerowa.

XV LO, tel. 556-51-95 ul. Pilotów 7 www.lo15.gdansk.ids.pl, XVLO@lo15.gdansk.ids.pl

1.-4. brak danych 5. - klasa z rozszerzonym programem mat., fizyki, informatyki; - klasa z rozszerzonym programem geografii, biologii, chemii; - klasa z rozszerzonym programem geografii, historii, j. obcego; - klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, fizyki; - klasa humanistyczna (j. pol., historia, wiedza o kulturze, j. łaciński); - klasa humanistyczna (j. pol., historia, wiedza o kulturze, filozofia); - klasa dwujęzyczna (j. hiszpański, j. pol., historia, wiedza o kulturze). 6.- 9. brak danych

XVI LO, tel. 307-31-23 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10) ul. Kępna 38 www.szesnastka.abc.pl, zsonr10@wzr.pl

1.-4. brak danych 5. - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. pol., j. ang., j. niem., biologia. 6.-9. brak danych

XVII LO, tel. 302-41-87 (Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących) ul. Kartuska 245b www.zsplo.szkola.pl, zsplo@zsplo.pl

1. 6 L i F w ostatnich 5 latach/370 2. 4 3. ok. 88 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.). 4. dwa: informatyka, biologia. 5. - klasa matematyczno - informatyczna; - klasa lingwistyczna (j. ang., j. niem.); - klasa biologiczno - chemiczna; - klasa z rozszerzonym programem j. ang., historii, geografii. 6. UG (Wydział Chemii), PG. 7. - 8. Ubiega się o pięć "gwiazdek" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. - Bardzo dobre zaplecze techniczne: 2 pracownie komputerowe, kawiarenka internetowa, skomputeryzowana czytelnia, sala multimedialna, siłownia (największa wśród szkolnych w Gdańsku),klub żeglarski z pięcioma własnymi jachtami kabinowymi.

XVIII LO, tel. 341-20-18 (Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum) ul. Piramowicza 1/2 www.conradinum.gdansk.ids.pl sogdansk@box.ids.pl

1.-4. brak danych 5. - klasa z rozszerzonym programem j. pol., j. ang., historii; - klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem mat., informatyki, fizyki; - klasa z rozszerzonym programem j. pol., j. niem., historii; - klasa z rozszerzonym programem mat., informatyki, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem j. pol., geografii, mat.; 6.-9. brak danych

XIX LO, tel. 341-29-02 ul. Pestalozziego 11/13 www.lo19.gdansk.ids.pl sek19lo@lo19gdansk.ids.pl

1. W roku szk. 2002/2003 chór Scherzi Musicali zajął I m. na XIV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Weronie. Uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych. 2. W roku szk. 2003/2004 uczniowie wzięli udział w 24 olimpadach i konkursach. 3. 94 proc. (bez podziału na publ. i niepubl.). 4. 5: Teoria i historia muzyki, plastyka i historia sztuki, wiedza o prawie, warsztaty teatralne, chór międzyszkolny Scherzi Musicali 5. - klasa lingwistyczna (j. ang., 2. j. obce); - klasa humanistyczna (j. pol., historia, j. łaciński); - klasa biologiczno - chemiczna; - klasa artystyczna (plastyka, historia sztuki); - klasa artystyczna (teoria i historia muzyki, gra na instrumencie). 6. Współpraca z UG, PG, ASP, AMG, Akademią Muzyczną, Wyższą Szkołą Bankową i Akademią Marynarki Wojennej; obejmuje, m.in. studenckie praktyki pedagogiczne, udział uczniów w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, konferencjach naukowych, dniach otwartych, organizowanie lekcji otwartych, prowadzenie badań socjologicznych, organizowanie konkursów przedmiotowych przy udziale pracowników naukowych, korzystanie ze studia nagrań Akademii Muzycznej 7. - Coroczne sukcesy w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej (Grand Prix); - specyficzny klimat, który nadają profile artystyczne; - dzialalność na rzecz środowiska lokalnego i organizowanie konkursów artystycznych i naukowych oraz plenerów krajowych i zagranicznych; - rozwinięta samorządność uczniowska. 8. Szkoła jako jedyne LO w Gdańsku otrzymała dwa PCJE w standardach: IV - praca wychowawcza szkoły umożliwia harmonijny rozwój osobowościowy; VI - atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym. 9. Pracownie przystosowane do nauki j. obcych, wzorcowe pracownie do nauczania przedmiotów artystycznych, pracownia komputerowa (stałe łącze internetowe), telewizja kablowa, radiowęzeł, sala gimnastyczna, biblioteka i czytelnia, bufet; uczniowie zamiejscowi korzystają z internatów innych szkół.

XX LO, tel. 347-97-12 ul. Dobrowolskiego 6 www.lo20.gdansk.ids.pl lic20gd@lo20.gdansk.ids.pl

1. 1 laureatka stopnia woj. XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 2. Uczniowie brali udział w 17 olimpiadach. 3. 66 proc. (uczelnie państwowe). 4. 3: informatyka, Bussines English, przedsiębiorczość. 5. - klasa z rozszerzonym programem j. pol. i j. obcych; - klasa z rozszerzonym programem mat., historii, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem mat., fizyki, informatyki, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, fizyki, j. ang.; - klasa z rozszerzonym programem mat., geografii, j. ang.; 6. UG (szkoła ćwiczen z fizyki, praktyki studenckie), AWFiS, PG (pogadanki, seminaria, wykłady dla młodzieży), AMG (współpraca w zakresie profilaktyki uzależnień). 7. - Pokojowa nagroda Dolnej Saksonii; - aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół; - wymiana międzynarodowa z Niemcami, Finlandią; - zdrowotne akcje profilaktyczne, otwarte imprezy dla niepełnosprawnych. 8. Ubiega się o dwie "gwiazdki" PCJE, procedura kwalifikacyjna trwa. 9. Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, nowoczesny sprzęt audiowizualny, komputery podłączone do Internetu dostępne w holu szkoły, kilka kserokopiarek, kompleks boisk sportowych łącznie z kortami tenisowymi oraz szatnie z indywidualnymi szafkami dla uczniów.

XXI LO, tel. 302-12-46 (przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych) www.zsba.gdansk.ids.pl, zsba@zsba.gdansk.ids.pl

1./2. Szkoła nie ma finalistów. 3. Brak danych - szkoła istnieje dopiero od roku! 4. Wiedza o kulturze. 5. - klasa artystyczna (wiedza o kulturze, j. pol.). 6. PG (Wydział Architektury). 7. Współpraca ze szkołami we Francji w ramach programów edukacyjnych UE. 8. - 9. sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe, pracownie do przedmiotów artystycznych.

Rozmowa z Jerzym Kortasem, pomorskim kuratorem oświaty

- Dyrektorzy ogólniaków niechętnie udzielają informacji o szkołach. Co mają do ukrycia?

- Nie zgodzę się z tym. To są w większości informacje, którymi można się pochwalić.

- Niektóre nie mają czym się pochwalić...

- Jeżeli nie mają laureatów, to nie chcą o tym mówić. Wiem, że dyrektorzy nie lubią ujawniać informacji dotyczących przemocy w szkole, narkotyków i innych problemów wychowawczych, np. palenia papierosów, picia alkoholu, itp. Niestety, takie przypadki też mają miejsce.

- W jaki sposób absolwent gimnazjum może sprawdzić, czy liceum, które wybrał, jest rzeczywiście dobre?

- Uczeń powinien pytać wszystkich dookoła. Często z pytaniem, jaka szkoła jest dobra, zwracają się do mnie rodzice. Takie informacje zawsze jesteśmy w stanie przekazać. Niedawno wręczyliśmy szkołom pomorskie certyfikaty jakości edukacyjnej. Trwają już prace nad przygotowaniem Księgi Szkół Jakości. Będzie ona opublikowana na naszej stronie internetowej. Marzę, by na bazie tej księgi można było "wyłapać" szkoły dobre w określonej dziedzinie, np. efektów kształcenia, współpracy z rodzicami, wychowania i opieki. Trudno znaleźć placówkę, która jest dobra we wszystkim. Szkoły rekordzistki dostały po siedem certyfikatów, a standardów jest dwanaście.

- Czy Księgę Jakości Szkół będzie można nazwać rankingiem najlepszych?

- Jestem daleki od tworzenia rankingów, bo wywołują one negatywne skojarzenia. Pokazują placówki od najlepszych do najgorszych. Natomiast dzisiaj nawet szkoła ostatnia w tej księdze będzie dobra w określonej dziedzinie. Nie mogę wskazać gdyńskiej "trójki" czy gdańskiej "samochodówki" jako najlepszych. Są to szkoły, które obecnie posiadają najwięcej certyfikatów, ale nie we wszystkich dwunastu standardach.

- Gimnazja, które osiągnęły wysoką punktację w czasie ogólnopolskiego egzaminu, nie ukrywają tego. Uznają ten element zewnętrznej oceny za swój atut. Co może być takim wskaźnikiem w przypadku ogólniaków?

- Najlepszym jest liczba absolwentów, którzy dostają się na wyższe uczelnie. Dobry dyrektor ogólniaka powinien wiedzieć, gdzie studiują jego absolwenci, i powinien udostępniać te informacje, bo moim zdaniem, to najlepszy dowód dobrej pracy szkoły.

- Po czym poznaje pan dobrą szkołę?

- Mam prywatny "test". Gdy wchodzę do szkoły, pierwsze kroki kieruję do... toalety, bo jest to pomieszczenie, gdzie najlepiej widać dbałość o estetykę i kulturę w szkole. Oceniam elementy wizualne, wystrój sal, gabloty, stopień zniszczenia sprzętów, itp. Obserwuję też młodzież. Jeżeli nie okazuje szacunku nauczycielom, gościom, osobom z zewnątrz, to wiadomo, że nie jest to dobra szkoła.

- Dziękuję za rozmowę

Źródło: Dziennik Bałtycki (A. Kamińska. D. Jesionek) 2004-05-25


Twoja opinia się liczy! Skomentuj tę sprawę!

Tytuł:
Treść:
Autor:
Email:

Serwis www.MojeOsiedle.pl nie ponosi
odpowiedzialności za treść opinii

Opinie dotyczące powyższej informacji
Wszystkich opini: 65
 winda  parter (2006-07-13 10:29)
 
 
 Tak pisał Grabarz  przypadkowy (2006-01-14 21:23)
 
 
 wydział budownictwa wodnego i inżynierii.........  była studentka wydziału..... (2006-01-12 16:47)
 
 
 PISZĄ W PRASIE  cd... (2004-06-14 09:17)
 
 
 CZYTAJ ....  czytodło (2004-06-14 06:25)
 
 


Twoja opinia się liczy! Skomentuj tę sprawę!

Tytuł:
Treść:
Autor:
Email:

Serwis www.MojeOsiedle.pl nie ponosi
odpowiedzialności za treść opinii


Portal www.MojeOsiedle.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Copyright © www.MojeOsiedle.pl 2001-2021  |   Redakcja  |   O nas  |   Regulamin Forum Dyskusyjne MOJE OSIEDLE, DZIELNICA i MIASTO